Pass og visum til Russland

Den Russiske Ambassade krever at hver enkelt reisende sender elektronisk visumsøknadsskjema.

Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og visum er gyldig ved avreise. Oliven Reiser er ikke erstatningsansvarlig for kunder som ikke har dette i orden. Er du usikker på om egen reiseforsikring er gyldig i Russland, kontakt forsikringsselskapet ditt.

Her er kravene til visumsøknaden oppsummert punktvis for våre reisende. Men! Les nøye gjennom all tekst for viktige detaljer og få utdypet enkeltpunktene, slik at søknadsprosessen går enkelt.

Sjekkliste over dokumenter som må sendes til Det Russiske visumsenteret i Oslo eller Kirkenes:

 • Pass (original, med minst to blanke sider og gyldighet minst 6 mnd. utover utløpt visum)
 • Kopi av fotosiden i passet ditt – 1 stk.
 • Nytt passfoto, max 6 mnd. gammelt – 1 stk.
 • Søknadsskjema, nøyaktig og elektronisk utfylt. Skriv ut ferdig utfylt skjema, underskriv og datofeste det med kulepenn (skjema her: kdmid.ru/ )
 • Dokumentasjon på gyldig reiseforsikring
 • Bekreftelse / invitasjon fra Russland (fås ved innsending av passkopi til [email protected])

Disse dokumentene sendes til en av to (nærmeste) adresser:

Russisk visumsenter, Oslo

Fridtjof Nansens plass 9
0160 Oslo

Tlf: 0047 224 12 647

[email protected]

 

 

Russisk visumsenter, Kirkenes

Rådhusplassen 2

9915 Kirkenes

Tlf: 78 39 83 05

Merk! Du kan tidligst søke om visum 3 måneder før avreise. Vi anbefaler at du søker i god tid, søknadsbehandling tar normalt 4 – 10 virkedager.

 • Enkelt-søker for visum til seg selv kan fremdeles møte opp ved Konsulatet
 • Personlig frammøte av den reisende selv ved Visumsenteret kreves ikke. Det betyr at du kan få en annen til å håndtere dette, men vedkommende må da ha med en skriftlig fullmakt

Utfyllende informasjon

På ambassadens egne nettsider, www.mid.ru/visa, finner du dette:

Før å søke om visum er det nødvendig å fylle og skrive ut søknadsskjema som ligger på nettsiden http://visa.kdmid.ru/

Behandlingen av søknaden starter kun etter at all nødvendig dokumentasjon er levert til konsulatavdeling. Konsulatavdeling mottar ikke dokumentasjon som er sendt på faks.

Følgende dokumentasjon skal innleveres uansett type visum det søkes om:

 1. Utfylt søknadsskjema. Søknadsskjemaet skal dateres og undertegnes av søkeren personlig. Alle spørsmål i søknadsskjemaet skal besvares på russisk, norsk eller engelsk med blokkbokstaver. Falske eller villedende opplysninger samt det å unnlate å gi relevante opplysninger i søknadsskjema kan føre til at søknaden blir avslått. Rettelser i søknadsskjema er ikke tillatt. Søkeren kan bli bedt om å dokumentere opplysninger gitt i søknadsskjemaet.
 2. Gyldig pass (kun original). Passet skal ha minst to blanke sider og må være gyldig i minst 6 måneder utover visumets utløpsdato. Skader i passet (særlig på bildesiden) vil føre til avslag på visumsøknad.
 3. Et nytt passbilde limt i øvre høyre hjørne av søknadsskjemaet.

Fotografiet skal være:

 • 35×45 mm
 • maksimalt 6 måneder gammelt, og ligne på søker
 • vise hele ansiktet
 • uten hodeplagg, slør eller hatt
 • tatt mot en lys bakgrunn

Dersom kravene ovenfor ikke er oppfylt, vil søkeren bli bedt om å innlevere et nytt fotografi som tilfredsstille kravene.

 1. Reiseforsikring gyldig i Russland som inneholder søkerens navn og gyldighetsperiode. Gyldighetsperioden må dekke hele perioden og alle dagene søker kommer til å oppholde seg i Russland. Ved søknad om flerreisevisum skal reiseforsikringens gyldighetsperiode dekke minst 90-dagers opphold i Russland i løpet av de første 180 dager av visumets gyldighetsperiode.

For Oliven Reisers kunder gjelder altså dette for søknad om Turistvisum – utdypet:

Søknadens nødvendige innhold:

 1. Utfylt søknadsskjema, pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se retningslinjene fra ambassaden pkt. 1.)
 2. Standard bekreftelse (underlagsdokumenter) fra et hvilket som helst autorisert russisk reisebyrå registrert i Russlands utenriksministerium. Bekreftelsen må inneholde søkerens fulle navn, fødselsdato, passnummer, inn- og utreisedato, reiserute, reisebyråets registrerings- og referansenummer, offisielt stempel og underskrift av en autorisert person.

Denne bekreftelsen får du på e-post / i posten ved å sende inn en passkopi (sidene med foto og navn) til i[email protected]

(Kun hotellreservasjon er ikke nok for å få turistvisum. Hele hotelloppholdet må være forhåndsbetalt før man søker om visum.)

Øvrig informasjon fra Den Russiske Ambassade:

Et turistvisum kan ikke ha lengre varighet enn 30 dager. Visumpliktige utlendinger som skal reise på turistvisum til Russland, må kunne fremvise bekreftelse, turistvoucher og returbilletter med bekreftet utreisedato. Søkeren kan også bli bedt om å vise at man har tilstrekkelige midler til å dekke reisen og oppholdet i Russland.

Gebyret for å behandle søknader om turistvisum for norske statsborgere samt borgere av EU-land beløper seg til NOK 315 (EUR 35) dersom behandlingstiden er 4-10 arbeidsdager. Hastevisum kan utstedes i løpet av 1-3 arbeidsdager mot et gebyr på NOK 630 (70 EUR). Gebyret skal ikke betales før en konsulatmedarbeider har sjekket alle nødvendige dokumenter.