Aktiviteter - Kultur - Vin - Natur - Livsglede

– EN REISE MED HJERTE OG SANSER

 

Russland – Nyhet

Russland er kalt en sammensatt ide, en ide som er for stor til å beskrives fyllestgjørende. Det skal mange inntrykk og møter til for å gripe den. Russland har stor betydning i forhold til Vesten, derfor er det så spennende å våge seg å forstå noe av landets kultur- og mentalitetshistorie. Ikke minst for å sette samtidens hendelser inn i en videre sammenheng.

Landet kan bare forstås på bakgrunn av sin egen historie, kultur og mentalitet. Med rett forstått nysgjerrighet for det fremmede, er Russland og St. Petersburg et prosjekt for oppdageren i deg

Se våre gruppeturer her