Skip to main content

Betingelser

Betingelser ved bestilling, betaling og reise 

Bestilling og betaling: 

Etter bestilling av din reise på www.olivenreiser.no får du/dere tilsendt bekreftelse og faktura på oppgitt e-postadresse. Her kan dere betale med kid eller kort.
Er reisens pris under kr 10 000,- pr person blir forskuddet kr 3000,- pr person. Beløp over kr 10 000,- pr person blir forskuddet kr 5000,-. 

Forskuddet må betales innen 7 dager etter påmelding. Restbeløpet må betales innen 60 dager før avreise. Man kan også betale via «Min side» på olivenreiser.no.


Ved booking av oversjøiske destinasjoner gjelder følgende betingelser ved bestilling, Forskuddet må betales innen 7 dager etter påmelding. Restbeløpet må betales innen 90 før avreise. Man kan også betale via «Min side» på olivenreiser.no.

Påmeldingen er bindende. Oliven Reiser forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer av våre reiseopplegg. Manglende betaling gir Oliven Reiser AS rett til å heve bestillingen. Vi sender reiseinformasjon på mail. Ved reisemål hvor det kreves spesiell dokumentasjon (eks. visum), sendes de per post. Gi oss melding om du ønsker reisebevis tilsendt per post. 

Ved å akseptere disse betingelsene godtar du/dere at navnet deres kommer til å stå på en deltakerliste i reisedokumentet som sendes ut til de som skal på turen (gruppetur). Er dette ikke ønskelig send oss en mail, så lar vi navnet deres utebli fra listen. 

Vi tar forbehold om endring av turinnhold/avreisetidspunkt/hoteller/reiserute og andre forhold som vi ikke har kontroll på. 

 

Avbestilling: 

Gruppetur/datofestet tur

Avbestillings regler som gjelder for turer i 2024: 

Hvis gruppeturen/datofestet tur avbestilles mer enn 61 dager før avreise, belastes du med et administrasjonsgebyr på kr. 1500,- pr. person.

Hvis dere har booket en på egen hånd tur/ Individuelltur og den avbestilles mer enn 61 dager før avreise, belastes du med et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.

På oversjøiske destinasjoner gjelder følgende betingelser ved avbestilling for turer i 2024: Avbestilles turen mer enn 140 dager før avreise belastes du med et administrasjonsgebyr på kr. 1500,- pr person.  Avbestilles turen mellom 139 og 91 dager før avreise beholder Oliven Reiser kr. 4000,- av forskuddet pr person.  Hvis turen avbestilles mellom 90 og 61 dager før avreise beholder Oliven Reiser 50% av reisens totalkostnad. Avbestilles turen 60 dager eller mindre før avreise eller den reisende ikke møter ved avgang eller mangler nødvendige reisedokumenter (flybillett, pass eller lignende) beholder Oliven Reiser hele reisens pris.  Allerede betalte flybilletter som vi ikke får refusjon for, må dekkes dersom reisen avbestilles. 

Gjelder alle turer: Avbestilles turen mellom 60 og 31 dager før avreise, beholder Oliven Reiser innbetalt forskudd. Avbestilles turen 30 dager eller mindre før avreise eller den reisende ikke møter ved avgang eller mangler nødvendige reisedokumenter (flybillett, pass eller lignende) beholder Oliven Reiser hele reisens pris. 

Allerede betalte flybilletter som vi ikke får refusjon for, må dekkes dersom reisen avbestilles. (Dette får man beskjed om ved bestilling hvis dette gjelder din flybillett.)

Avbestilling ved sykdom: 

Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris. Sjekk om det inngår i din reiseforsikring. 

Kanselleringer: 

Oliven Reiser forbeholder seg retten til å kansellere turer hvor antall deltakere er for lavt. 

Kansellering skal skje senest 30 dager før avreise og innbetalt beløp refunderes umiddelbart hvis ikke den reisende velger å slutte seg til en annen avgang. Kun dersom det oppstår hendelser utenfor Oliven Reiser sin kontroll som gjør det umulig eller utilrådelig å arrangere turen, kan den kanselleres mindre enn 30 dager før avreisedato. 

 

Forsikring: 

Det er et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På turer i Europa er det en fordel å ta med Europeisk Helsetrygdekort. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere (gjelder alle EØS land).                  

 

Oliven Reisers ansvar: 

Oliven Reiser AS forplikter seg til å gjennomføre et avtalt program med reiserute og innhold ifølge utsendt reisebeskrivelse med de forbehold som beskrevet. Informasjon om flytider og flyselskap er foreløpig. Endelig informasjon framgår i reisedokument og på flybillett.
Det tas imidlertid forbehold om endringer i programrekkefølgen og endringer av flyavganger, samt lokale forhold utenfor vår kontroll. Oliven Reiser påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse. 

Vårt maksimale ansvar for bagasje under transport ved sykkelturer begrenser seg til NOK 5000 pr. person. Den reisende står ansvarlig for å holde arrangøren orientert om en eventuell endring av post/emailadresse, slik at informasjon og reisedokument kommer fram i tide. 

 

Den reisendes ansvar: 

  • Den reisende står ansvarlig for å holde arrangøren orientert om en eventuell endring av post/emailadresse, slik at informasjon og reisedokument kommer fram i tide. 
  • Den reisende plikter også å opptre på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre eller skaper sikkerhetsmessige eller andre problemer for de medreisende eller Oliven Reiser. Grovt brudd på disse bestemmelsene gir Oliven Reiser rett til å vurdere hjemsendelse på den reisendes regning.Under sykkelturer må den reisende selv ta ansvar for bruk av sykkelhjelm, for å følge trafikkregler og for et moderat inntak av alkohol. 
  • Den reisende plikter å være i normalt god form til våre sykkelturer. Sykkelturene har variert vanskelighetsgrad. Ved leie av elsykkel er det viktig å gjøre seg kjent med den type sykkel på forhånd. 
  • Det er den reisendes ansvar å kontakte vaksinasjonskontor for å få eksakte anbefalinger. 
  • Flybillett og evt. visum er verdipapir som den reisende har ansvar for under hele reisen. Eventuelle kostnader ved å framskaffe ny billett må dekkes av den reisende. Dette gjelder også pass og visum.
  • Den reisende står økonomisk ansvarlig for selvforskyldt skade på og tyveri av sykkel og elsykkel. Dette gjelder også skade på hotellinventar. Dvs. at den reisende er ansvarlig for ødeleggelser og tap o.l. etter vanlige erstatningsrettslige regler.Dersom utleier / representant på destinasjon krever det, er den reisende forpliktet til å undertegne lokale leieavtaler ( eks. for sykler) og betale depositum hvor dette er påkrevd.  pakkereiselovenog pakkereiseforskriften (se vedlegg 1) finner du ved å følge linkene. 

 

Legeattest: 

Oliven Reiser AS krever legeattest på sykkel- og vandreturer for personer/reisende fra fylte 80 år av hensyn til den reisende. Dette er iht Pakkereiselovens §9 pkt a) 8. ledd. Våre reiser er aktive og krever egeninnsats underveis. Det kreves legeattest for hver tur man ønsker å gjennomføre da våre turer er av forskjellig vanskelighetsgrad og i forskjellige klima. Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder før avreise. 

Det skal bekreftes av lege at den reisende kan gjennomføre et fysisk program angitt for den aktuelle turen, inkludert å håndtere bagasje og utstyr der det er påkrevd. Det aktuelle programmet fra Oliven Reiser AS med distanser og vanskelighetsgrad skal fremlegges lege av den reisende. 

Særskilte krav i bestemmelseslandet: 

På enkelte destinasjoner kan det være særskilte pass-, visum- eller helsekrav. Disse er oppgitt for det enkelte bestemmelsessted på Oliven Reiser sin nettsider. Kravene vil også være gjengitt i utstedt reisebevis. Den reisende er selv ansvarlig for å sørge for å oppfylle disse kravene før avreise. 

 

Flyreiser: 

Under flyreisen flyr den reisende i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje. 

 

Ved klage: 

Hvis den reisende finner mangler ved produktet, må det straks informeres om dette til Oliven Reiser kontor i Norge og representanten på det aktuelle reisemålet.  Hvis manglene ikke rettes opp på en tilfredsstillende måte, kan den reisende ha krav på prisavslag, under forutsetning av at den reisende informerer om dette under reisen. Retten til kompensasjon gjelder ikke hvis det kan dokumenteres at mangelen ikke skyldes Oliven Reiser, noen av våre stedlige samarbeidspartnere eller at ingen kunne avverge hendelsen. Hvis det oppstår uenighet mellom den reisende og Oliven Reiser, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for Pakkereiser innen fire uker etter at svar fra Oliven Reiser foreligger. 

Forbehold om prisendringer og tilleggsprodukter: 

Prisene baserer seg på valutakurser September 2023. Hvis valutakurser, flypriser eller avgifter/skatter endrer seg fra denne dato forbeholder vi oss retten til å endre prisene iht Lov om pakkereiser §19 og Alminnelige vilkår for pakkereiser. 

Oliven Reiser må også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene Oliven Reiser forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20.

Dersom prisøkning utgjør 8 % eller mer av reisens pris, har den reisende rett til å avbestille reisen og få refundert innbetalt beløp. Det er med unntak av flyskatter og oljetillegg som kan endre seg utenfor vår kontroll, og kunden plikter da å betale disse da de pålegges av myndigheter og flyselskap. Valgfrie tilleggsprodukter bestilt av den reisende vil bli tillagt oppgitt pris.  

Ved eventuell fullført betaling vil overnevnte bli etter fakturert. 

Pakkereiseloven: 

Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven). 

Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Oliven Reiser AS har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt. 

Oliven Reiser AS har dessuten en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport. 

Flere opplysninger om sentrale rettigheter etter pakkereiselovenog pakkereiseforskriften (se vedlegg 1) finner du ved å følge linkene.   

Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (Pakkereiseloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018061532 

Oliven Reiser AS er medlem av reisegarantifondet. 

 

www.rgf.no 

 

Vi tar forbehold om trykkfeil i reisedokumenter og på nettside.  

Fulltekstsøk
Kontakt oss
Adresse:
Oliven Reiser AS
Ulefossvegen 4
3730 Skien