Betingelser ved bestilling, betaling og reise

Bestilling og betaling:

Etter bestilling av din reise på www.olivenreiser.no får du/dere tilsendt bekreftelse på bestillingen på oppgitt e-postadresse. Faktura på depositum kr. 2500,- pr. person og faktura på restbeløp sendes til samme e-postadresse dersom du ikke velger å betale med kort. Det påløper et administrasjonsgebyr på kr. 75,- på hovedfaktura.  Depositumet må betales innen kort tid. Restbeløpet må betales innen 60 eller 90 dager før avreise.  Påmeldingen er bindende. Oliven Reiser forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer av våre reiseopplegg.  Manglende betaling gir Oliven Reiser AS rett til å heve bestillingen.   Reiseinformasjon sendes ut pr post og elektronisk. Gi oss beskjed hvis dere ønsker reiseinformasjon kun tilsendt på mail. Ønsker du å slutte deg til turen på reisestedet er det fullt mulig, men etter avtale.  

Vi tar forbehold om endring av turinnhold/avreisetidspunkt/hoteller/reiserute og andre forhold som vi ikke har kontroll på.

Avbestilling:

Følgende regler gjelder ved avbestilling (Se unntak for oversjøiske nedenfor): Hvis turen avbestilles mer enn 90 dager før avreise, belastes du med et administrasjonsgebyr på kr. 300,- pr. person. Avbestilles turen mellom 90 og 61 dager før avreise, beholder Oliven Reiser depositumet på kr 2500,- pr person. Hvis turen avbestilles mellom 60 og 31 dager før avreise, beholder Oliven Reiser 50 % av reisens totalkostnad. Avbestilles turen 30 dager eller mindre før avreise eller den reisende ikke møter ved avgang eller mangler nødvendige reisedokumenter (flybillett, pass eller lignende) beholder Oliven Reiser hele reisens pris

På oversjøiske destinasjoner gjelder følgende betingelser ved avbestilling: Avbestilles turen mer enn 120 dager før avreise belastes du med et administrasjonsgebyr på kr. 300,- pr person.  Avbestilles turen mellom 120 og 91 dager før avreise beholder Oliven Reiser depositumet på kr. 2 500,- pr person.  Hvis turen avbestilles mellom 90 og 61 dager før avreise beholder Oliven Reiser 50% av reisens totalkostnad. Avbestilles turen 60 dager eller mindre før avreise eller den reisende ikke møter ved avgang eller mangler nødvendige reisedokumenter (flybillett, pass eller lignende) beholder Oliven Reiser hele reisens pris.  Allerede betalte flybilletter som vi ikke får refusjon for, må dekkes dersom reisen avbestilles.

Avbestilling ved sykdom:

Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris. Sjekk om det inngår i din reiseforsikring.

Kanselleringer:

Oliven Reiser forbeholder seg retten til å kansellere turer hvor antall deltakere er for lavt.

Kansellering skal skje senest 30 dager før avreise og innbetalt beløp refunderes umiddelbart hvis ikke den reisende velger å slutte seg til en annen avgang. Kun dersom det oppstår hendelser utenfor Oliven Reisers kontroll som gjør det umulig eller utilrådelig å arrangere turen, kan den kanselleres mindre enn 30 dager før avreisedato.

Forsikring:

Det er et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På turer i Europa er det en fordel å ta med Europeisk Helsetrygdekort. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere (gjelder alle EØS land).

                 

Oliven Reisers ansvar:

  • Oliven Reiser AS forplikter seg til å gjennomføre et avtalt program med reiserute og innhold ifølge utsendt reisebeskrivelse med de forbehold som beskrevet. Informasjon om flytider og flyselskap er foreløpig. Endelig informasjon framgår i reisedokument og på flybillett. Det tas imidlertid forbehold om endringer i programrekkefølgen og endringer av flyavganger, samt lokale forhold utenfor vår kontroll. Oliven Reiser påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse.
  • Vårt maksimale ansvar for bagasje under transport ved sykkelturer begrenser seg til NOK 5000 pr. person.

Den reisendes ansvar:

  • Den reisende står ansvarlig for å holde arrangøren orientert om en eventuell endring av post/emailadresse, slik at informasjon og reisedokument kommer fram i tide.
  • Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reisedokumenter er korrekte og at reisebetingelsene er lest.
  • Den reisende plikter også å opptre på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre eller skaper sikkerhetsmessige eller andre problemer for de medreisende eller Oliven Reiser. Grovt brudd på disse bestemmelsene gir Oliven Reiser rett til å vurdere hjemsendelse på den reisendes regning.
  • Under sykkelturer må den reisende selv ta ansvar for bruk av sykkelhjelm, for å følge trafikkregler og for et moderat inntak av alkohol.
  • Den reisende plikter å være i normalt god form til våre sykkelturer. Sykkelturene har variert vanskelighetsgrad. Ved leie av elsykkel er det viktig å gjøre seg kjent med den type sykkel på forhånd.
  • Det er den reisendes ansvar å kontakte vaksinasjonskontor for å få eksakte anbefalinger.
  • Flybillett og evt. visum er verdipapir som den reisende har ansvar for under hele reisen. Eventuelle kostnader ved å framskaffe ny billett må dekkes av den reisende. Dette gjelder også pass og visum.
  • Den reisende står økonomisk ansvarlig for selvforskyldt skade på og tyveri av sykkel og elsykkel. Dette gjelder også skade på hotellinventar. Dvs. at den reisende er ansvarlig for ødeleggelser og tap o.l. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

Flyreiser:

Under flyreisen flyr den reisende i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje.

Ved klage:

Hvis den reisende finner mangler ved produktet, må det straks informeres om dette til Oliven Reiser kontor i Norge og representanten på det aktuelle reisemålet.  Hvis manglene ikke rettes opp på en tilfredsstillende måte, kan den reisende ha krav på prisavslag, under forutsetning av at den reisende informerer om dette under reisen. Retten til kompensasjon gjelder ikke hvis det kan dokumenteres at mangelen ikke skyldes Oliven Reiser, noen av våre stedlige samarbeidspartnere eller at ingen kunne avverge hendelsen. Hvis det oppstår uenighet mellom den reisende og Oliven Reiser, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for Pakkereiser innen fire uker etter at svar fra Oliven Reiser foreligger.

Priser:

Prisene baserer seg på valutakurser september 2018. Hvis valutakurser, flypriser eller avgifter/skatter endrer seg fra denne dato forbeholder vi oss retten til å endre prisene. Dersom prisøkning utgjør 8 % eller mer av reisens pris, har den reisende rett til å avbestille reisen og få refundert innbetalt beløp. Det er med unntak av flyskatter og oljetillegg som kan endre seg utenfor vår kontroll, og kunden plikter da å betale disse da de pålegges av myndigheter og flyselskap.

Vi tar forbehold om trykkfeil i katalog, reisedokumenter og på nettside.

Oliven Reiser AS er medlem av reisegarantifondet.

Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (Pakkereiseloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018061532